?

Log in

No account? Create an account
Живой Журнал Пруля
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Tuesday, June 5th, 2012

Time Event
10:05p
Олимпиданое задание по химии для 9 класса
Для встановлення складу ноотропного лікарського засобу речовину Х масою 41,2 г спалили, добувши при цьому дві газоподібних речовини А і Б, а також воду в кількості, достатній для отримання ортофосфатної кислоти з фосфор(V) оксиду масою 85,2 г. Склад і маса речовини А повністю збігається з речовиною, що утворюється при згорянні продукту гідролізу кальцій карбіду масою 51,2 г. Для встановлення складу газу Б його змішали з киснем і пропустили через суміш електричний розряд. Отриманий при цьому і побурілий на повітрі газ, розчинили у воді в присутності кисню й одержали рідину масою 25,2 г, що розчиняє мідь. Густина пари речовини за фтором ― 2,71
1). Визначте молекулярну формулу лікарського засобу Х
2). Назвіть речовини А і Б
3). Складіть рівняння всіх наведених реакцій
4). Назвіть цей лікарський засіб. Напишіть його структурну формулу. Вкажіть, до якого класу органічних речовин він відноситься.
5). Складіть формули можливих ізомерів Х, вкажіть типи ізомерії.
6). Коротко опишіть фармакологічну дію лікарського засобу Х.

Комент от Пруля: аааааааааааааааааааааааааааааа, авторы задания упоротые!

<< Previous Day 2012/06/05
[Calendar]
Next Day >>
LiveJournal Counter
About LiveJournal.com